Óvodai és bölcsődei férőhelyek felújítása Sopronban a Király Jenő utcában

TOP -6.2.1-15-SP1-2016-00002 számú projekt összköltsége 87.189.000,- Ft, melyet 100 %-ban a Magyar Kormány és az Európai Unió finanszíroz.

A projekt keretében Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának fenntartásában lévő óvodai és bölcsődei férőhelyeket magában foglaló épület felújítása, projektarányos akadálymentesítése valósult meg. A felújításra kerülő épület esetében a rossz műszaki állapot és a magas üzemeltetési költségei indokolták a fejlesztéseket.

A megvalósított beruházás hozzájárul a kisgyermekeket nevelő szülők munkaerőpiacra történő visszatéréséhez, ezáltal a foglalkoztatás növeléséhez, és az óvodai, bölcsődei ellátáshoz való jobb hozzáféréshez. A munkába visszatérő nők többsége a gyermeke számára a bölcsődei illetve óvodai környezetet találja megfelelő nevelési környezetnek. A kisgyermekek számára a megfelelően modern, egészséges környezet elengedhetetlen mind az egészséges testi, mind a mentális fejlődésükhöz.

A felújításra érett intézmények csekély mértékben vonzóak, és ez a tény gyakran visszatartó erőként hat a munkába visszatérni szándékozó nők számára. Sopron MJV Önkormányzata igyekszik mindent elkövetni annak érdekében, hogy a munkaerőpiacra visszatérő nők gyermeküket teljes biztonságban és színvonalas, jó környezetben tudhassák az idő alatt, amíg ők a munkaerőpiac aktív résztvevőjeként tevékenykednek. Az épületben a felújított férőhelyek mind a 3 év alatti és mind a 3 év feletti gyermekek számára biztosítják megfelelő nevelési környezetet.

A megítélt támogatás összege: 87.189.000,- Ft
A projekt fizikai befejezésének tényleges határideje: 2019.10.31.
Támogatás mértéke: 100%
Kedvezményezett neve: Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata

Projekt címe: Óvodai és bölcsődei férőhelyek felújítása Sopronban a Király Jenő utcában
Projekt azonosítószáma: TOP -6.2.1-15-SP1-2016-00002

2020 ovoda